واکسیناسیون سریع و انعطاف پذیر در برابر COVID-19

[ad_1] تعداد را افزایش دهید ، اما همچنان ایمنی را تضمین کنید حضور در نقاط واکسیناسیون در محله Go Vap ؛ منطقه 10 … HCMC در 1 اوت گروه کاری وزارت بهداشت مشاوره ها و دستورالعمل های زیادی برای موثرترین تزریق داشت. در نقطه واکسیناسیون مدرسه ابتدایی آن هوئی (بند 8 ، منطقه Go Vap) […]

بیشتر بخوانید